Công khai số điện thoại của lãnh đạo TP.Tam Kỳ

A.ĐÔNG |

(QNO) - Ông Nguyễn Hồng Lai - Chánh Văn phòng UBND TP.Tam Kỳ cho biết, UBND TP.Tam Kỳ vừa cung cấp số điện thoại của lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân.

Số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo TP.Tam Kỳ gồm: ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 0903.589.323, e-mail: tuanktn2008@yahoo.com; ông Nguyễn Duy Ân - Phó Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 0903.580.097, e-mail: duyantk@yahoo.com; ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 0983.127.515, e-mail: ngocanhtamkyqn@gmail.com; ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 05103.602.555, e-mail: minhnam1177@gmail.com; ông Nguyễn Hồng Lai - Chánh Văn phòng UBND TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 0935.753.111, e-mail: tamkycity243@gmail.com.

Việc cung cấp số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo nhằm tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về những lĩnh vực của đời sống xã hội của các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

A.ĐÔNG