Công tác cải cách hành chính ở Tam Kỳ còn nhiều hạn chế

ANH ĐÔNG |

(QNO) - Cuối tuần qua, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến xã, phường, công tác CCHC trên toàn thành phố đạt được một số kết quả khích lệ. Trong đó có những thay đổi về chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; về việc đơn giản hóa thủ tục, tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân…

Từ đầu năm đến nay, cấp thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 8.678 hồ sơ trên các lĩnh vực, trong đó chỉ có 49 hồ sơ trễ hẹn. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 40.609 hồ sơ, trong đó không có hồ sơ nào bị trễ hẹn.

Đến nay đã có 16/24 cơ quan, đơn vị của thành phố và 12/13 xã, phường đã xây dựng trang/cổng thông tin điện tử. Qua đó, đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận những thông tin liên quan đến thủ tục hành chính. Bên cạnh những thay đổi thì công tác CCHC vẫn còn nhiều hạn chế: việc rà soát, đơn giản hóa, thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đảm bảo quy định; thực hiện việc tuyển dụng cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển chưa đảm bảo kế hoạch...

Dịp này, UBND TP.Tam Kỳ đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2014 tại xã, phường trên địa bàn. Theo kết quả đánh giá trên toàn bộ 13 xã, phường thì có 2 đơn vị là xã Tam Thanh và xã Tam Ngọc có điểm số thấp nhất. 

ANH ĐÔNG