Cục Hải quan tỉnh rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quý 2.2017, Cục Hải quan tỉnh đã giải quyết 142 hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến như hủy tờ khai, khai bổ sung hồ sơ thuế... Đồng thời, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nên trong 3 tháng qua, đơn vị đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 10 nghìn tờ khai của 231 doanh nghiệp với thời gian thông quan tờ khai luồng xanh không quá 3 giây, hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ tờ khai hải quan đối với tờ khai luồng vàng, đỏ.

Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia để đơn giản các hồ sơ chứng từ, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

CHÂU NỮ