Cung cấp 519 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

CHÂU NỮ |

(QNO) - Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh cho biết, năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cung cấp và khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo đó, đến nay đã cấu hình và cung cấp 519 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại cổng dịch vụ công trực tuyến.

Quảng Nam cũng đã triển khai cài đặt phần mềm một cửa điện tử cho tất cả sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường của TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn. Đồng thời đang triển khai lắp đặt thiết bị xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ cho việc thực hiện dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.

CHÂU NỮ