Cung cấp thông tin, phản ánh vướng mắc của hệ thống pháp luật

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: M.L
UBND tỉnh yêu cầu cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: M.L

Theo đó, yêu cầu thông tin, phản ánh những vướng mắc, hạn chế của quy định pháp luật (mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn...) gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; đề xuất hướng hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tập trung vào các quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã); về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư công); về tài chính, thuế; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Các quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội; về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp; về kiểm tra liên ngành; về dịch vụ bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp.

Các quy định đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (trong đó lưu ý tới vấn đề chuyển đổi số quốc gia, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm, thương mại điện tử, tạo dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu bí mật cá nhân, định danh số và xác thực điện tử, thanh toán điện tử, quản lý thuế). Các quy định về phân cấp, phân quyền; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế.

Mọi thông tin, phản ánh gửi về Sở Tư pháp trước ngày 18.4.2020 để tổng hợp. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo (thay UBND tỉnh) đến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp trước ngày 20.4.2020.

TAGS