Cuối năm 2017 sẽ đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công

TÙY PHONG |

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 9.1 đến ngày 6.7.2017 đã có 22.464 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 20.278 hồ sơ. Chỉ trong 1 tuần, từ ngày 30.6 đến 6.7.2017 đã có 1.160 hồ sơ đã được tiếp nhận tại trung tâm và giải quyết 726 hồ sơ. Số hồ sơ trễ hạn chỉ 2 và đều có lý do chính đáng. Tổng lệ phí, phí đã thu qua các cuộc giao dịch tại trung tâm đến ngày 6.7.2017 hơn 2,8 tỷ đồng. Riêng trong tuần đã thu khoảng 171,2 triệu đồng. Gần 7 tháng qua, dù chỉ mới là giai đoạn khởi đầu cho hành trình cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nhưng Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã trở thành một mô hình tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Không chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, trung tâm này còn là nơi tổ chức những cuộc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, có thể nhanh chóng truy cập trên hệ thống chính quyền điện tử và giám sát cụ thể...

Tuy nhiên, sự vận hành của trung tâm này hiện vẫn gặp nhiều vướng mắc, đang tìm cách tháo gỡ. Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1925/QĐ-UBND ngày 30.5.2017 về phê duyệt bổ sung 544 thủ tục hành chính của 15 đơn vị đưa vào giải quyết và trả kết quả tại trung tâm, nhưng đến nay việc đưa thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm này vẫn chưa được đầy đủ và đồng bộ. Chính điều này đã gây khó khăn cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Hiện các sở, ngành chưa đưa ra quy trình xử lý hồ sơ áp dụng giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính được các sở, ngành đăng ký đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại trung tâm nhưng tần suất giao dịch vẫn còn rất ít. Vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chưa thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định chung. Ngoài ra, nhiều cơ quan đã thay đổi cán bộ biệt phái đến làm việc tại trung tâm nên phần nào đã ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm này. Trung tâm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Tất cả thủ tục hành chính phải được công khai, minh bạch, đơn giản về thành phần, số lượng hồ sơ, nhất là các thủ tục liên thông của các sở, ngành. Ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết đã có ủy quyền nhưng vẫn còn tình trạng yêu cầu gặp chủ đầu tư, quy trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ phức tạp, nhiều lần.

TÙY PHONG