Đà Nẵng phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm các sở ngành

THU CÚC |

(QNO) - Đến nay, UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm của các sở, ban ngành. Theo đó, có 337 vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính có ngạch công chức tối thiểu tương ứng với vị trí việc làm. Trong đó có 51 vị trí lãnh đạo, quản lý, điều hành; 270 vị trí thuộc nhóm công việc chuyên môn nghiệp vụ; 16 vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ.

Bên cạnh đó, tất cả đơn vị của thành phố cũng đã hoàn thành đề án tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương, chủ động biên chế thu hồi hàng năm, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình, quy định, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có nguyện vọng.

THU CÚC