Đại Lộc hợp nhất Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình huyện

NHẬT DUY |

Sáng 24.12, UBND huyện Đại Lộc tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm VH-TT và Truyền thanh - truyền hình huyện, công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trung tâm VH-TT và Truyền thanh - truyền hình huyện Đại Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình huyện. Đây là mô hình thực hiện theo đề án của huyện về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trung tâm hợp nhất có 19 biên chế; ông Phan Vân Trình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, cùng 4 Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn.

NHẬT DUY