Đại Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính 2015

H.LIÊN - B.LIỄU |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

Năm 2015, công tác CCHC ở Đại Lộc được quan tâm đúng mức, cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc cùng với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Địa phương đã ban hành các công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã/thị trấn đôn đốc đẩy mạnh CCHC. Đồng thời, triển khai Quyết định số 2031/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Nhiều diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, tọa đàm về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã… đã góp phần tích cực thúc đẩy nền CCHC địa phương.

Với nỗ lực trên, năm 2015, Đại Lộc có 7 xã được xếp hạng tốt, 9 xã được xếp hạng khá, 2 xã xếp trung bình trong số 18 đơn vị cấp xã được đánh giá chỉ số CCHC.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

H.LIÊN - B.LIỄU