Đại Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

H.LIÊN - B.LIỄU |

(QNO) - Sáng 18.3, UBND huyện Đại Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Đại Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đồng thời thực hiện đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị nhằm xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trên lĩnh vực hành chính. Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 99 văn bản QPPL do HĐND/UBND các xã/thị trấn ban hành... Qua đó phân tích, làm rõ chức năng, quy trình về soạn thảo, góp ý, ban hành và kiểm tra xử lý các văn bản QPPL cũng như nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc cùng với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ nhằm rút nhắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh những thành tích đạt được, bộ máy hành chính huyện vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn; một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm giờ giấc, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC vẫn chưa được chú trọng đúng mức…

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác cải CCHC năm 2014.

H.LIÊN - B.LIỄU