Đại Lộc triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính

HOÀNG LIÊN |

Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo huyện Đại Lộc cùng 300 cán bộ, công chức trên địa bàn dự hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đại Lộc đã ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu đặt ra của huyện là đến năm 2020, mọi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, kỹ thuật trình bày và có tính khả thi cao; tất cả thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và cấp xã; hơn 80% số cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính; đảm bảo 100% số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi văn bản; 80% các văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi qua môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số; ứng dụng mạnh mẽ phần mềm trong quản lý, điều hành…

HOÀNG LIÊN