Đại Lộc xếp hạng thứ 3 về cải cách hành chính cấp huyện

H.LIÊN - N.DUY |

UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2017, huyện Đại Lộc chú trọng đúng mức công tác CCHC, ban hành các công văn chỉ đạo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và các xã/thị trấn đôn đốc CCHC. Cơ chế một cửa được thực hiện nghiêm túc cùng với cơ sở vật chất trang bị đầy đủ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Huyện đã ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực với 204 thủ tục gồm: tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động thương binh - xã hội, đất đai, xây dựng, công thương, tài chính - kế hoạch, nội vụ, văn hóa & thông tin, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, y tế. Trong năm, đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính huyện tiếp nhận 5 trường hợp phản ánh, kiến nghị, đã phối hợp giải quyết thỏa đáng cho người dân theo quy định. Đặc biệt, năm 2017, Đại Lộc được tỉnh xếp vị trí thứ 3 trong 18 huyện/thị xã/thành phố về CCHC cấp huyện.

Năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã đã tiếp nhận và giải quyết 46.954 hồ sơ, thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn. Ông Trần Văn Mai - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, chỉ ra những hạn chế cụ thể như: một số cán bộ công chức tại phòng “một cửa” hướng dẫn hồ sơ chưa rõ ràng để người dân đi lại nhiều lần; thời gian giờ giấc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được thực hiện nghiêm; việc ứng dụng công nghệ thông tin như: sử dụng các phần mềm, trao đổi thư điện tử trong công việc chưa được thường xuyên… Ông Trần Văn Mai nhấn mạnh, các địa phương, ban ngành cần rút kinh nghiệm và triển khai quyết liệt hơn công tác CCHC của địa phương, đơn vị mình. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cập nhật, ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND năm 2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác CCHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính…

H.LIÊN - N.DUY