Đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2018

T.D |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2018.

Theo UBND tỉnh, cuộc đánh giá này để tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành phố, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Ngoài ra, triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh một cách đồng bộ ở cấp sở, ban ngành và địa phương để góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Quảng Nam.

Cuộc khảo sát sẽ hướng đến khoảng 1.100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang triển khai đầu tư dự án, sản xuất, kinh doanh tại Quảng Nam. Đối tượng được đánh giá là các sở, ban ngành và địa phương có chức năng, nhiệm vụ gắn kết nhiều hoặc trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. Kế hoạch đánh giá này sẽ thông qua 10 chỉ số thành phần của DDCI được lựa chọn tương thích từ các chỉ số thành phần của PCI, tập trung vào lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư mà các chỉ số có thứ hạng chưa cao, cần cải thiện. Đó là: chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động của lãnh đạo, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (chính quyền điện tử).

Cuộc đánh giá sẽ bắt đầu từ tháng 9.2017 và đến tháng 1.2019, sẽ tổ chức đánh giá, công bố năng lực cạnh tranh giữa các sở, ban ngành và địa phương để làm thước đo và động lực cho hành trình cải cách.

T.D