Đánh giá năng lực của cơ quan công quyền

TRỊNH DŨNG |

Kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh 20 cơ quan công quyền và chính quyền 18 địa phương ở Quảng Nam (DDCI - 2018) đã chính thức khởi động, tạo điều kiện để cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tin liên quan

Năng lực của chính quyền địa phương hay các sở, ban ngành sẽ được doanh nghiệp đánh giá thông qua cuộc khảo sát, điều tra DDCI - 2018.  (ảnh minh họa)
Năng lực của chính quyền địa phương hay các sở, ban ngành sẽ được doanh nghiệp đánh giá thông qua cuộc khảo sát, điều tra DDCI - 2018. (ảnh minh họa)

Khởi động

Cơ quan điều phối xây dựng bộ chỉ số DDCI (Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư) và đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng) đã mở vài cuộc tọa đàm với các sở, ban ngành, địa phương trước khi tổ chức các cuộc tọa đàm, gửi phiếu mẫu đến doanh nghiệp. Kế hoạch xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI được chia làm 3 giai đoạn. Từ tháng 10 - 12.2017 xây dựng bộ chỉ số, tọa đàm lấy ý kiến về bộ chỉ số và phiếu khảo sát, tập huấn và tuyên truyền. Từ 1.2018 đến 1.2019 khảo sát, xây dựng báo cáo kết quả và tổ chức hội thảo công bố. Giai đoạn 3 sẽ đưa bộ chỉ số DDCI vào sử dụng và khảo sát thường niên.

Theo cơ quan điều phối và đơn vị tư vấn, bộ chỉ số DDCI bao gồm 10 chỉ số: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động của lãnh đạo, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai, tính ứng dụng công nghệ thông tin (chính quyền điện tử) và đào tạo lao động. Thông qua bộ chỉ số này sẽ đánh giá các sở, ban, ngành và địa phương về khả năng tuyên truyền, phổ biến các thông tin về chính sách, pháp luật đến doanh nghiệp và mức độ phổ biến của cổng thông tin điện tử mỗi đơn vị; đánh giá tính năng động sáng tạo và vai trò lãnh đạo mỗi đơn vị trong quá trình thực thi chính sách của tỉnh, trung ương cũng như trong việc đưa ra những sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân... Ngoài ra, bộ chỉ số cũng đo lường khả năng cung ứng dịch vụ công; tác động của việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đo lường mức độ liêm chính của cán bộ, công chức; đo lường khả năng thực hiện nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với các doanh nghiệp...

Theo TS.Nguyễn Văn Hùng - Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, bộ chỉ số DDCI được xây dựng trên cơ sở kế thừa phương pháp luận và kỹ thuật khảo sát PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kinh nghiệm thành công của Quảng Ninh, Bắc Giang và sự khác biệt, đặc thù có thể quan sát được trong môi trường kinh doanh ở Quảng Nam. Nhóm nghiên cứu sẽ lấy ý kiến doanh nghiệp bằng các kênh trực tuyến, trực tiếp hay qua bưu điện, lựa chọn xác xuất theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên (theo loại hình, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp) thông qua các mẫu khảo sát.

Tạo động lực cải cách hành chính

Theo kế hoạch DDCI - 2018, sẽ có khoảng 1.100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh triển khai đầu tư dự án tại Quảng Nam có sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban ngành và địa phương trong vòng 5 năm qua sẽ tham gia cuộc khảo sát, điều tra này. Ngành chức năng sẽ lấy kết quả đánh giá về năng lực 18 chính quyền địa phương và 20 cơ quan công quyền có chức năng, nhiệm vụ gắn trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng đến những lĩnh vực đang có chỉ số thành phần PCI thấp, cần tập trung cải thiện. TS.Nguyễn Văn Hùng cho biết, DDCI - 2018 Quảng Nam giống như một cuộc khảo sát khách hàng, xem doanh nghiệp có hài lòng với chất lượng điều hành kinh tế hay không. Thông qua bộ chỉ số này, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương có thể biết được những điểm mạnh, yếu để đưa ra những giải pháp phù hợp. Không phải toàn bộ doanh nghiệp sẽ được khảo sát, nhưng lượng doanh nghiệp điều tra này vẫn có thể đánh giá toàn bộ cảm nhận và đủ tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam. Quan trọng hơn, DDCI - 2018 như là một kênh đối thoại, thu thập thông tin để biết doanh nghiệp nghĩ gì và đánh giá như thế nào về chất lượng điều hành.

Mục tiêu triển khai bộ chỉ số DDCI nhằm hướng đến việc kiện toàn đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thị, thành phố và các sở, ban ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế. Cụ thể hơn là đánh giá được năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các đơn vị. Thông qua cuộc khảo sát, đánh giá này sẽ tạo ra một kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp đóng góp ý kiến, đồng thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, thông qua DDCI - 2018, mỗi cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, công chức sẽ tự soi mình để thay đổi, cải cách triệt để, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp để cung cấp môi trường đầu tư tốt, tạo sự hài lòng cho người dân về một chính quyền hành động, phục vụ. “Sẽ tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố với nhau, tạo động lực  cải cách mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính điều này góp phần tiến đến sự bứt phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải thiện thứ hạng PCI của Quảng Nam” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

TRỊNH DŨNG