Đào tạo 500 thanh niên trở thành cán bộ chủ chốt cấp xã

P.V |

Sở Nội vụ vừa được UBND tỉnh giao phối hợp với các địa phương, ban ngành liên quan triển khai đề án đưa cán bộ công chức, viên chức trẻ về tiếp cận cơ sở, với mục tiêu đến năm 2015 đào tạo 500 thanh niên trở thành cán bộ chủ chốt cấp xã. Ngoài ra, giao Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh triển khai đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ. Trước đó, chương trình đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho các xã, phường, thị trấn theo Đề án 500 vừa kết thúc khóa đầu tiên 2011 - 2012 với tổng cộng 108 học viên. Khóa 2012 - 2013 đang tiếp tục triển khai, với 166 học viên.

P.V