Đầu mối giải quyết thủ tục hành chính

T.P |

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 5.5 đến 11.5.2017 đã có 986 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Hiện có 582 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 79%. Như vậy, từ ngày 9.1 đến 11.5.2017 đã có 13.566 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm (trung bình mỗi ngày có 152 hồ sơ) và đã giải quyết 12.256 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Cục Thuế và Sở Tài chính vẫn chưa phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm này. Tổng lệ phí thu được đến hết ngày 11.5.2017 khoảng hơn 1,76 tỷ đồng, riêng tháng 5.2017 (đến ngày 11.5) đã thu hơn 155 triệu đồng. Số phí này đã chuyển về các đơn vị hơn 1,1 tỷ đồng trong quý I.2017 và hơn 498,9 triệu đồng trong tháng 4.2017. Hiện có 748 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 19 sở, ban, ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Quảng Nam được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư.

Theo ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, trung tâm hành chính công là đầu mối tổ chức, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và một số công việc khác liên quan đến quy trình giải quyết TTHC. Thẩm quyền giải quyết TTHC vẫn thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết. Hằng ngày, đều có tổng hợp các phản ánh về mức độ hài lòng, số lượng TTHC tiếp nhận, trả đúng hẹn, trễ hẹn và được công khai trên bảng điện tử. Nhiều cơ chế giám sát (camera, cán bộ các cơ quan kiểm tra, thanh tra và cán bộ chuyên trách của trung tâm, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng...) sẽ tạo áp lực rất lớn đối với mỗi cán bộ làm việc tại trung tâm cũng như các sở, ngành. Các sở, ngành không thể chấp nhận khi mình bị đánh giá thấp nên sẽ có sự thi đua lẫn nhau. Trung tâm hành chính công tạo ra một đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC. Người dân và doanh nghiệp chỉ đến một nơi, không phải đến nhiều cơ quan như trước đây. Sự công khai, minh bạch, có sự giám sát của cán bộ chuyên trách của trung tâm cũng như cán bộ từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh… chắc chắn sẽ giảm bớt sự phiền hà, sách nhiễu (nếu có) và thời gian giải quyết cũng sẽ giảm nhiều hơn so với trước đây.

Theo ông Hùng, Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 5 hàng tháng tại trung tâm hành chính công. Những doanh nghiệp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể đăng ký tham dự buổi tiếp doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0235.3815345 của Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, sẽ tiếp tục vận hành và nâng chất Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ http://htdn.ipaquangnam.gov.vn nhằm giải đáp trực tuyến các câu hỏi của doanh nghiệp về quy trình, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

T.P