Đầu tháng 1.2019 đi vào hoạt động

NHẬT PHONG |

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ chính thức hoạt động kể từ tháng 1.2019. Thông tin này được phát đi đã có không ít người băn khoăn vì sao một Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã từng được đánh giá là mô hình 3 trong 1 tốt, một mô hình kiểu mẫu khiến cho nhiều tỉnh, thành khác đến nghiên cứu, học tập… lại phải kết thúc chỉ sau 2 năm vận hành?

Kể từ ngày vận hành (9.1.2017), Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã trở thành trung tâm đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính. Hình ảnh cán bộ thân thiện ở mô hình thống nhất một cửa, một đầu mối, 100% các sở, ngành thuộc tỉnh đều đã cắt giảm 30% thời gian, thủ tục hành chính trên nguyên tắc “công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ” đã nhận nhiều sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Theo nhận định của những người giao dịch, đây là một mô hình tích hợp mới mẻ, kết hợp 3 chức năng lồng ghép trong 1 cơ quan. Không chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, trung tâm này còn là nơi tổ chức những cuộc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, có thể nhanh chóng truy cập trên hệ thống chính quyền điện tử và giám sát cụ thể... Tất cả cơ quan quản lý lẫn người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư cho rằng khởi sự của trung tâm này có thể đánh giá là thành công trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư vào khu vực Quảng Nam. Hơn 70% số lượng bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã dần dần chuyển sang thực hiện tại trung tâm và năng lực cán bộ đủ thẩm quyền xử lý công việc tại trung tâm... đã đánh dấu bước chuyển mới, thay đổi thái độ phục vụ của công, viên chức trong việc thực thi công vụ, thể hiện rõ một nền hành chính phục vụ. Chính sáng kiến này đã góp phần giúp Quảng Nam trở thành gương mặt “sáng giá” trong TOP 10 tỉnh, thành có thứ hạng PCI cao nhất nước

Vì thế chẳng có gì lạ khi công luận tỏ ra băn khoăn trước sự thay đổi hay dịch chuyển vị thế của trung tâm này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói, sự sắp xếp này được thực hiện theo Nghị định 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các tỉnh, thành, sở, ngành liên quan đều thống nhất tổ chức lại trung tâm theo đúng tinh thần nghị quyết để tinh giảm đầu mối, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hiệu quả hơn. Tất cả đều theo chủ trương của Trung ương Đảng, Nghị định Chính phủ chứ không tự Quảng Nam tạo ra sự sắp xếp này và cũng không phải Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hoạt động kém hiệu quả. Đó là lý do có thể hiểu khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ vận hành theo tên mới, cho dù có đôi chút xáo trộn, nhưng không có bất kỳ sự xao lãng nào của từng viên chức của cơ quan này. Vì thế, UBND tỉnh cũng đã khuyến cáo, yêu cầu các sở, ngành liên quan khi chuyển giao nhiệm vụ hay tiếp nhận viên chức đến phải tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm bố trí cán bộ hiệu quả trên chính năng lực thừa hành công vụ để họ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như đã từng thành công khi đảm đương vị trí công tác tại trung tâm cũ.

NHẬT PHONG