Đẩy mạnh cải cách hành chính

 XUÂN NGHĨA |

Nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Phú Ninh đã đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình.

Giải quyết linh hoạt

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó phòng Nội vụ huyện Phú Ninh cho biết, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, cơ chế của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, ban hành nhiều quy định thu hút, phân cấp, đầu tư, thẩm định, phê duyệt gắn liền với phân cấp quản lý ngân sách cấp xã, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả từ huyện đến xã, thị trấn đạt chuẩn theo đúng quy định. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm, tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Công tác cải cách tài chính công mà trọng tâm là thực hiện chủ trương khoán biên chế và kinh phí, giao quyền tự chủ về biên chế và tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong tổ chức hoạt động.

Ông Lương Lộc, thôn Xuân Phú, xã Tam Thái đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Phú Ninh.                     Ảnh: XUÂN NGHĨA
Ông Lương Lộc, thôn Xuân Phú, xã Tam Thái đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Phú Ninh. Ảnh: XUÂN NGHĨA

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là việc nâng cấp cổng thông tin điện tử của huyện, đầu tư xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ theo cơ chế một cửa đã mang lại hiệu quả cao. Ông Huỳnh Tấn Hải - phụ trách Trung tâm giao dịch một cửa huyện Phú Ninh nhận định: “Mặc dù đội ngũ cán bộ tại trung tâm vẫn còn kiêm nhiệm nhưng chúng tôi luôn lấy phương châm “làm hết việc chứ không nệ hết giờ”, “vì nhân dân phục vụ” làm mục tiêu hành động. Ngoài ra, mỗi cán bộ, công chức luôn linh động trong các trường hợp cụ thể để giải quyết công việc một cách nhanh nhất cho người dân”. Ngoài ra, các trung tâm phải thống kê rà soát tất cả thủ tục hành chính (TTHC), mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC đang được áp dụng tại huyện đến cơ sở các cấp chính quyền đồng thời niêm yết, công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện và Trung tâm giao dịch một cửa để nhân dân biết và thực hiện. Đơn giản hóa hoặc hủy bỏ, sửa đổi các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không hợp pháp, không cần thiết... Đặc biệt, trung tâm đã tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả của việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật.

Gần dân

“Huyện Phú Ninh luôn xác định xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ cở thực sự vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch, giải quyết công việc. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất và năng lực thực thi công vụ, tận tâm, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, nhất là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm giao dịch một cửa của huyện và các xã, thị trấn phục vụ nhân dân. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị đảm bảo từng bước hiện đại hóa nền hành chính”.
 (Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Tấn Đức)

Nhằm tăng cường cán bộ có chuyên môn cho các trung tâm giao dịch một cửa, huyện đã rà soát, bố trí cán bộ đủ trình độ thuộc Đề án 500 về phụ trách Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả cho 8/11 xã, thị trấn. Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm hơn phiếu hẹn 1 ngày từ cán bộ một một cửa, ông Lương Lộc (thôn Xuân Phú, xã Tam Thái) cho biết: “Tôi rất mừng khi nhận được điện thoại của cán bộ phòng một cửa thông báo trả kết quả làm giấy tờ đất sớm hơn phiếu hẹn”. Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, phụ trách bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả thuộc Trung tâm giao dịch một cửa thị trấn Phú Thịnh, nói: “Tôi là cán bộ Đề án 500 được về công tác tại trung tâm gần một năm và luôn tâm niệm phải làm tốt công việc được giao, tận tình với người dân đến làm thủ tục. Việc hạn chế việc cán bộ chuyên môn trực tiếp giải quyết công việc với công dân nhằm tránh xảy ra tiêu cực”.

Ngoài công tác bố trí cán bộ đủ năng lực, đầu tư trang thiết bị phù hợp, huyện Phú Ninh ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao trách trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần chuyển biến tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc được giao. Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thanh cho biết, công tác kiểm tra luôn được triển khai, sâu sát đến từng phòng chuyên môn của 11 xã thị trấn và 32 trường học trên địa bàn huyện. Số điện thoại được niêm yết tại các trung tâm giao dịch một cửa, trường học để người dân kịp thời phản ánh nhằm có cơ sở xử lý. Cán bộ cơ sở chấp hành giờ giấc làm việc, giải quyết công việc được dân đánh giá cao. “Đối với cán bộ phụ trách bộ phận một cửa tại xã, thị trấn, chiều thứ sáu phải báo cáo cho Chủ tịch UBND việc hồ sơ tiếp nhận, giải quyết; các phòng chuyên môn, Trung tâm giao dịch một cửa của huyện, cuối tuần báo về Phòng Nội vụ hồ sơ đã giải quyết cho công dân hoặc tồn đọng. Thông qua buổi chào cờ sáng thứ hai của huyện, các đơn vị, cá nhân giải quyết chậm trễ hồ sơ sẽ bị Chủ tịch UBND huyện phê bình và là cơ sở để chấn chỉnh, xếp thi đua khen thưởng” - ông Thanh cho biết thêm.

 XUÂN NGHĨA