Đẩy mạnh cải cách hành chính

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH |

Thời gian qua, huyện Duy Xuyên tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây huyện Duy Xuyên đẩy mạnh công tác CCHC, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện thường xuyên nên đã kịp thời phát hiện, đề xuất danh mục hết hiệu lực. Tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện, các quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí... giải quyết công việc đều được niêm yết công khai, dễ dàng nhìn thấy. Chờ nhận bìa đỏ ở bộ phận “một cửa”, ông Đoàn Dũng ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, chia sẻ: “Bây giờ nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và cán bộ hướng dẫn tận tình nên công việc được giải quyết nhanh gọn, tôi rất hài lòng”.

Ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, năm 2018, một số phòng chuyên môn thực hiện tốt việc cắt giảm 30 - 50% thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính như lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh có điều kiện. Trong khi đó, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND 14 xã, thị trấn hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, có cách làm sáng tạo, giảm được chi phí vật chất và thời gian cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ở cấp huyện, mọi công dân khi đến giao dịch dễ dàng tham gia phản ánh ý kiến, kiến nghị về thủ tục hành chính và đánh giá việc thực thi nhiệm vụ công vụ của các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thông qua hộp thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo hay được lấy phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số về mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn. Ông Cường nói: “Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huyện Duy Xuyên chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định. Việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức thực hiện theo đúng quy chế, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Việc nhận xét, đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, khách quan”.

Cũng theo ông Cường, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CCHC, thời gian tới Duy Xuyên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí và cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh…

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH