Đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8303/VPCP-TCCV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác cải cách hành chính.

Theo đó, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương năm 2015; Bộ Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc rà soát các dữ liệu thủ tục hành chính để cập nhật kịp thời, gỡ bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

ĐOÀN ĐẠO