Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính

T.D |

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, tính từ ngày 15.12 đến 21.12.2017 đã có 1.177/1.270 hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết (khoảng 1.144 hồ sơ trước, đúng hạn và 33 hồ sơ trễ hạn). Như vậy, kể từ ngày 9.1.2017 đến 21.12.2017 đã có 46.080/49.692 hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết. Tổng lệ phí, phí tính đến ngày 21.12.2017 đã hơn 9,9 tỷ đồng.

Theo nhận định của UBND tỉnh, dù còn không ít vướng mắc chưa được giải quyết và sự vận hành của trung tâm hành chính công vẫn chưa thể thật sự thông thoáng, nhưng mô hình này đã thể hiện tính “ưu việt” so với mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trước đây. Theo ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, 3 trung tâm hành chính công khác là Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn cũng sẽ khai trương vào đầu năm 2018. Cải cách thủ tục hành chính đã nâng cấp, phân cấp, ủy quyền giải quyết tại trung tâm hành chính công. Phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính từ “2 trong 1”(tiếp nhận, trả kết quả) sang “4 trong 1” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) ngay tại trung tâm. Tổng thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm này là 1.232 thủ tục. Không chỉ vậy, Quảng Nam còn đẩy mạnh kê khai thuế điện tử với 5.552 doanh nghiệp và hệ thống thông quan điện tử 387 doanh nghiệp với kim ngạch hơn 1,9 tỷ USD thực hiện đến 30.11.2017.

Những nhận định, đánh giá của chính quyền, cơ quan quản lý và doanh nghiệp không ngoài việc xác lập tính hiệu quả của một mô hình mới ra đời. Tuy nhiên, theo nhận xét và cũng là nỗi ưu tư của không ít người dân, doanh nghiệp  thì Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư chỉ mới qua một chặng đường ngắn ngủi. Những cải cách vẫn đang bắt đầu và dang dở, phải đợi đến kết quả khảo sát PCI năm 2018 và kết quả thu hút đầu tư mới biết là thành công hay không. Những con số trên báo cáo hay xác nhận của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đều cho rằng tất cả đều hài lòng với cung cách giải quyết và phục vụ. Nhưng chưa ai trả lời được câu hỏi tại sao vẫn còn đến hơn 3.600 hồ sơ thủ tục hành chính vẫn chưa thể xử lý hay giải quyết được, hiện vẫn còn neo trên hồ sơ của trung tâm hành chính công?

T.D