Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

LÊ QUÂN |

Xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số... cần sự hợp sức của nhiều tổ chức, trong đó, ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý là điều được nhắm tới đầu tiên.

Bưu điện Quảng Nam đang cải tiến các hoạt động truyền thống của mình đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại....  Ảnh: BĐQN
Bưu điện Quảng Nam đang cải tiến các hoạt động truyền thống của mình đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.... Ảnh: BĐQN

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VNPOST đang được xem là “bà đỡ” của chính quyền điện tử và Quảng Nam đang xem xét thí điểm, vận hành một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công từ Bưu điện Quảng Nam... Buổi làm việc giữa UBND tỉnh và VNPOST cũng như Bưu điện tỉnh hôm qua 12.12 đã nhận diện nhiều phần việc cần phải phối hợp giữa các bên để tiến đến xây dựng một chính quyền điện tử toàn diện trong tương lai...

Theo đó, năm 2017 Quảng Nam xếp hạng thứ 52/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND cấp tỉnh dựa trên 8 lĩnh vực đã được quy định. Trong khi đó, liên quan đến chỉ số từ việc triển khai quyết định của Bộ Nội vụ về CCHC thông qua hệ thống bưu điện, từ các tiêu chí như công tác tuyên truyền về CCHC, công bố công khai thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính..., chỉ số đạt được chỉ có 3/8.5 điểm. Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho rằng, để góp phần đẩy mạnh công tác CCHC cùng với chính quyền tỉnh, Bưu điện tỉnh đề xuất Bộ phận một cửa cấp huyện, xã về điểm bưu điện, bố trí nhân viên bưu điện tham gia hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp, thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. “Trước mắt sẽ tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp. Công việc này sẽ giúp tỉnh tiết kiệm cả về ngân sách và nhân lực” - ông Trần Việt Hùng nói.

Năm 2018 Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 202.457 hồ sơ hành chính công; Ký kết thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ chuyển đến Trung tâm Hành chính công để giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận tay cá nhân, tổ chức qua hệ thống bưu điện. Tương tự, Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp tác với UBND cấp huyện và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với 59 xã có vị trí thuận lợi...

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh cho rằng các sở, ngành cần phối hợp với bưu điện trong công tác tuyên truyền các chính sách CCHC, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích đến tận tay cá nhân, tổ chức; phối hợp đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện... Cũng tại buổi làm việc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã báo cáo đề xuất các nội dung tham gia việc CCHC, triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ để đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, cho phép Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp, xem xét đồng ý đề xuất cung ứng và vận hành hệ thống chính quyền điện tử của Bưu điện Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, thời gian tới sẽ giao Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án thí điểm triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích và yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các bước để tham gia Chính phủ điện tử. “Các sở, ban ngành và các địa phương phải sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

LÊ QUÂN