Đề xuất hướng sắp xếp các huyện, xã

N.Đ |

Thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND 18 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tiến hành thống kê, đối chiếu tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua rà soát, kết quả như sau: Trên địa bàn tỉnh có 1 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích là TP.Hội An (63,55km2); có 8 ĐVHC cấp huyện không đạt 50% tiêu chuẩn về dân số, gồm Nam Giang (24.569 người), Nam Trà My (27.629), Bắc Trà My (39.801), Đông Giang (25.053), Tây Giang (18.406), Phước Sơn (24.255), Hiệp Đức (29.394), Nông Sơn (32.026). Có 9 ĐVHC cấp huyện đạt 50% trở lên tiêu chuẩn về diện tích và dân số, gồm Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Phú Ninh. Như vậy, Quảng Nam không có ĐVHC cấp huyện nào đạt dưới 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Ngoài ra, toàn tỉnh có 58/244 ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về dân số; 67 ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích; 4 ĐVHC cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích và dân số (gồm xã Quế Phước, huyện Nông Sơn; xã Quế Cường, huyện Quế Sơn; thị trấn Tân An và xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức).

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đang dự thảo nghị quyết, kế hoạch về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, để chủ động công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền về nội dung này, Sở Nội vụ đã nghiên cứu dự thảo các văn bản triển khai của Trung ương và dự kiến đề xuất, tham mưu UBND tỉnh hướng sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị thống nhất việc lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương sắp xếp lại 4 ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Trong đó, xã Quế Phước có diện tích 10,34km2; dân số 2.310 người. Căn cứ lịch sử trước đây khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn đã tách một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quế Phước và một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Quế Ninh để thành lập xã Phước Ninh (nay thuộc huyện Nông Sơn). Mặc dù chưa đạt 50% về diện tích và dân số nhưng xã Quế Phước có truyền thống lâu đời, do đó Sở Nội vụ tham mưu điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của xã Phước Ninh về xã Quế Phước và Quế Ninh như trước đây.

Đối với xã Quế Cường (có diện tích 12,34km2, dân số 3.882 người), trước đây khi xã Hương An thành lập được điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 2 xã Quế Phú và Quế Cường. Vì xã Hương An có tốc độ phát triển đô thị nhanh, đang xây dựng thành đô thị loại V và thành lập thị trấn, do đó điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số ở phía đông của xã Quế Cường về xã Hương An; một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại nằm ở phía tây của xã Quế Cường nhập về xã Phú Thọ. Còn thị trấn Tân An (diện tích 6,03km2; dân số 3.489 người) và xã Quế Bình (6,03km2; 2.423 người), vì hai địa phương có ranh giới liền kề nên điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số khu vực phía đông xã Quế Bình về thị trấn Tân An; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại nằm khu vực phía tây xã Quế Bình về xã Quế Lưu hoặc xã Sông Trà.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, đối với các ĐVHC cấp xã đạt dưới 50% của một trong hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số, đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức sắp xếp theo đề nghị của các địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 hoặc theo lộ trình quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Sở Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nông Sơn cho phù hợp, đồng thời sắp xếp, sáp nhập đối với ĐVHC cấp huyện khác đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích hoặc dân số theo lộ trình từ nay đến năm 2021 để có cơ sở tham mưu triển khai thực hiện theo quy định của Trung ương.

N.Đ