Đề xuất phát triển nền tảng phần mềm đô thị thông minh

L.C |

UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển nền tảng phần mềm đô thị thông minh và lập quy hoạch khu đô thị phức hợp thông minh tại TP.Tam Kỳ”.

Tam Kỳ là thành phố trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, với diện tích tự nhiên khoảng 100km2, dân số hơn 130.000 người. Mục tiêu của dự án nhằm đẩy mạnh hiệu quả trong xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh, tạo cơ hội để tỉnh trở thành khu vực tập trung phát triển các ngành nghề thông tin tri thức công nghệ cao. Dự án nếu được thông qua sẽ triển khai trong giai đoạn 2019-2021, với tổng vốn đầu tư hơn 222 tỷ đồng (tương đương 10 triệu USD), từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

L.C