Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN |

(QNO) - Chiều 3.8, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa TX. Điện Bàn. Ảnh: T.M
Giải quyết hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.M

Năm 2016, Điện Bàn tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính và chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp.

Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu trong việc chỉ đạo điều hành của UBND thị xã và phục vụ cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, thị xã tiếp nhận 31.647 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực và đã giải quyết 30.469 hồ sơ… Tại Cổng thông tin điện tử thị xã đã thực hiện niêm yết đầy đủ 268 thủ tục hành chính, trong đó có 177 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã và 91 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường…

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN