Điện Bàn triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã

H.L |

(QNO) - UBND huyện Điện Bàn vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông Quảng Nam (QTI) tổ chức tập huấn triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã cho 20 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau thời gian thử nghiệm và sử dụng có hiệu quả phần mềm “một cửa” do QTI xây dựng và phát triển, Điện Bàn tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm “một cửa liên thông” đến cấp xã. Bao gồm: phần mềm và cơ sở dữ liệu tập trung được sử dụng thống nhất về chức năng và quy trình cho các xã/thị trấn nhằm hỗ trợ công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND các xã/thị trấn. Dữ liệu từ các xã, thị trấn sẽ được liên thông lên cơ sở dữ liệu cấp huyện. Theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm vào đầu tháng 8.2014 tại 20 xã/thị trấn của huyện.

H.L