Điện Bàn và Núi Thành sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị

NGỌC ĐỨC - VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 28.12, UBND thị xã Điện Bàn công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình thị xã, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - thể thao và Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã.

Ngoài ra công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Giải phóng mặt bằng thị xã.

Chiều cùng ngày, UBND thị xã Điện Bàn công bố quyết định giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thị xã và chuyển giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan.

Việc thành lập và giải thể các đơn vị sự nghiệp nêu trên nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

* Ngày 27.12, UBND huyện Núi Thành công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình huyện.

Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình Núi Thành bắt đầu hoạt động kể từ ngày 1.1.2019, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện với số người làm việc hiện có là 28 (bao gồm cán bộ viên chức và hợp đồng lao động hiện có của Trung tâm Văn hóa - thể thao và Đài Truyền thanh - truyền hình). Bước đầu, trung tâm có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

Ngoài Ban giám đốc, trung tâm có 8 tổ chuyên môn nghiệp vụ: Văn hóa - văn nghệ; Thể dục - thể thao; Thư viện - thông tin; Phóng viên - biên tập - phát thanh viên; Tuyên truyền lưu động; Kỹ thuật; Hành chính - tổng hợp - kế toán - thủ quỹ; Bảo vệ - trực quan.

Dịp này, UBND huyện Núi Thành cũng công bố quyết định giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

NGỌC ĐỨC - VĂN PHIN