Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công

QUỐC TUẤN |

Cùng với TP.Tam Kỳ và Hội An, thị xã Điện Bàn đang xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cáo chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Hành chính công vào đầu năm 2018. Ảnh: QUỐC TUẤN
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Hành chính công vào đầu năm 2018. Ảnh: QUỐC TUẤN

Nỗ lực cải cách hành chính

Là địa phương đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, kéo theo đó khối lượng hồ sơ cần giải quyết tại bộ phận “một cửa” của Điện Bàn luôn ở mức cao. Theo số liệu thống kê của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn, trong năm 2016 đơn vị đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan xử lý 20.487 hồ sơ. Trong đó, giải quyết 19.507 hồ sơ đúng hạn; 2.269 hồ sơ trễ hẹn; 359 hồ sơ chưa được giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Trang - Tổ phó Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn, những hồ sơ trễ hẹn đa số rơi vào hai lĩnh vực phức tạp nhất gồm đất đai và LĐ-TB&XH. Hồ sơ đất đai chậm giải quyết có nhiều nguyên nhân như: bìa đỏ cũ cấp từ năm 1995, đất nằm trong vùng dự án, phối hợp chồng chéo giữa UBND thị xã với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã… Để tăng thêm niềm tin nơi cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc, đơn vị đang triển khai phần mềm đánh giá cán bộ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hoặc có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban để vừa giám sát vừa đánh giá công bằng.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và hướng đến thành lập Trung tâm Hành chính công thị xã, trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn đặt ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 9 lĩnh vực không trễ hẹn hồ sơ, riêng lĩnh vực “nóng” nhất là hồ sơ đất đai sẽ giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống dưới 7%. Trong tháng 6 vừa qua, đất đai vẫn là mảng đơn vị tiếp nhận số lượt liên hệ làm việc vượt trội với 1.287 hồ sơ, tuy nhiên đã giảm tỷ lệ hồ sơ tồn đọng xuống còn khoảng 5,4% (tương đương 70 hồ sơ). Mặc dù đã tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, nhưng theo ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng tại các phòng ban, nhất là Phòng Tài nguyên môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vẫn còn cao. UBND thị xã đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có biện pháp xử lý và nhanh chóng giải quyết hồ sơ chậm trễ, chuyển trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để thông báo cho tổ chức, công dân theo quy định.

Xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công

Trung tâm HCC cấp huyện hoạt động thử nghiệm trong quý IV.2017
Theo Công văn số 3186/UBND-NC của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm HCC cấp huyện và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, mô hình trung tâm HCC cấp huyện được triển khai trên cơ sở nâng cấp bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện; là đơn vị trực thuộc văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện; có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, mô hình triển khai thí điểm tại UBND thị xã Điện Bàn, TP.Tam Kỳ và TP.Hội An. Sở Thông tin - truyền thông được chỉ đạo phối hợp với 3 địa phương trên hoàn thiện bộ phần mềm, kết nối, liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện đến bộ phận một cửa cấp xã trong năm 2017. Theo lộ trình, 3 địa phương thực hiện thí điểm phải xây dựng đề án thành lập Trung tâm HCC, trình UBND tỉnh phê duyệt, đi vào hoạt động thử nghiệm trong quý IV.2017 và chính thức hoạt động từ đầu năm 2018. Các địa phương khác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại từ cấp huyện tới cấp xã, hoàn thành trong năm 2018, đảm bảo giai đoạn 2019-2020 có 50% số xã, phường, thị trấn đi vào hoạt động, trong đó phấn đấu triển khai ở 100% số phường, thị trấn.

Cuối tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3186/UBND-NC về việc thành lập trung tâm HCC cấp huyện và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Trong đó, thị xã Điện Bàn là một trong 3 địa phương được chọn triển khai thí điểm. Phòng Nội vụ thị xã đang ráo riết chuẩn bị nội dung đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Ông Phạm Văn Liễu - Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn cho biết, theo kế hoạch Trung tâm HCC thị xã sẽ khai trương đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2018. Hiện nay một số cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện đề án này. Đây là một tín hiệu tích cực bởi hiện tại, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính chủ yếu là kiêm nhiệm dẫn đến tác phong, năng lực phục vụ còn hạn chế khiến một số công dân, tổ chức còn phản hồi tiêu cực về chất lượng phục vụ.

Theo dự kiến, nhân sự làm việc tại Trung tâm HCC thị xã Điện Bàn sẽ gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 nhân viên công nghệ thông tin - quản trị mạng, 1 kế toán - hành chính và khoảng 23 - 25 công chức, viên chức do các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã cử đến làm việc. Trong đề án mà Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn xây dựng, tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị của Trung tâm HCC giai đoạn 1 khoảng 9,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư trang thiết bị làm việc, hệ thống camera, máy tra cứu thông tin, máy vi tính khoảng 7 tỷ đồng, còn 2,5 tỷ đồng là kinh phí đầu tư các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin được lấy từ nguồn ngân sách thị xã.

QUỐC TUẤN