Điều chỉnh 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc Sở NN&PTNT

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT.

Điều chỉnh, bãi bỏ 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT (ảnh minh họa). Ảnh: M.L
Điều chỉnh, bãi bỏ 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh thuộc Sở NN&PTNT (ảnh minh họa). Ảnh: M.L

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 1 quy trình nội bộ giải quyết TTHC và thay đổi, điều chỉnh, bãi bỏ 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Sở NN&PTNT.

Cụ thể, ban hành quy trình nội bộ số 39 để thay thế các quy trình nội bộ số 39a, 39b; giữ nguyên tên gọi và các bước xử lý đối với 2 quy trình nội bộ số 37, 38; bãi bỏ 2 quy trình nội bộ số 35, 36 tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 27.6.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định.