Đo lường sự hài lòng đối với cơ quan hành chính nhà nước

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đối tượng được thực hiện là người dân, tổ chức đã thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; nắm bắt yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công.

Phạm vi khảo sát cấp tỉnh gồm các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tài nguyên - môi trường, Phòng Kinh tế - hạ tầng/Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - kế hoạch 18 huyện, thị xã, thành phố. Đối với UBND cấp xã sẽ chọn ngẫu nhiên 2 xã trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố để điều tra đối với các lĩnh vực tư pháp, thương binh, xã hội, dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án điều tra đảm bảo khách quan, chính xác. Thành lập tổ điều tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

TAGS