Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực công thương và lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực công thương, phương án đơn giản hóa bao gồm sửa đổi thành phần hồ sơ đối với các TTHC: cấp lại giấy phép hoặc giấy chứng nhận đối với các trường hợp sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm); bán buôn sản phẩm rượu; đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; mua bán nguyên liệu thuốc lá; bán buôn sản phẩm thuốc lá; cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời cắt giảm thời gian giải quyết đối với 4 TTHC: cấp lại giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; mua bán nguyên liệu thuốc lá; bán buôn sản phẩm thuốc lá; cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Đối với thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình thuộc lĩnh vực người có công, sửa đổi thành phần hồ sơ từ “giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình của bệnh viện cấp tỉnh trở lên” thành “giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện trở lên”.

Đồng thời cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống 10 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ) do thời gian giải quyết TTHC trên thực tế ngắn hơn thời gian theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bỏ biên bản ủy quyền đối với thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.

CHÂU NỮ