Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

CHÂU NỮ (Tổng hợp) |

Nhiều chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ ban hành trong thời gian qua đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cấp mới giấy phép lái xe không cần bản sao chứng minh

Nghị quyết 80/NQ-CP của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, từ tháng 8.2017, phương án đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện như sau: Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ phải nộp gồm: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Bỏ yêu cầu về thông tin trong mẫu đơn gồm: Ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn, mẫu bản khai và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn. Đồng thời thay thế các thông tin liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe. Ngoài ra, Nghị quyết 80/NQ-CP cũng quy định về đơn giản thủ tục trong việc cấp đổi giấy phép lái xe chuyên dùng.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 79/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, áp dụng từ tháng 8.2017. Theo đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai nhóm các lĩnh vực: đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng; đăng ký bổ sung tài sản vào giấy chứng nhận đã cấp; đăng ký đất đai lần đầu trường hợp được giao đất để quản lý; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng trong dự án phát triển nhà ở.

Người dân được lợi khi cấp mã số BHXH mới

Mỗi người dân khi tham gia BHXH, BHYT sẽ được cấp một mã số BHXH duy nhất theo suốt cuộc đời. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số BHXH của mình để được hưởng các chế độ BHXH, BHYT thuận lợi trên phạm vi toàn quốc...

BHXH Việt Nam thực hiện cấp mã số BHXH mới cho người tham gia BHXH bắt đầu từ tháng 8.2017. Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, giúp cơ quan BHXH quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Theo đó, việc làm này sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Cụ thể, đối với người tham gia, chỉ cần cung cấp mã số BHXH của mình để được hưởng các chế độ BHXH, BHYT thuận lợi trên phạm vi toàn quốc; đồng thời có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình. Trường hợp không nhớ mã số BHXH, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Đối với đơn vị sử dụng lao động, sẽ thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT; giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với cơ quan BHXH, hệ thống dữ liệu thống nhất này sẽ giúp quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của từng người; có thể cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời giờ và tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi giao dịch với cơ quan BHXH.

CHÂU NỮ (Tổng hợp)