Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 2.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

Theo phương án, sẽ đơn giản hóa thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát bằng cách thay thế bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên bằng tóm tắt bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên.

Về thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công, UBND tỉnh bãi bỏ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền mà chỉ cần căn cứ vào giấy khai sinh của cá nhân muốn đính chính thông tin trong hồ sơ người có công để làm căn cứ đính chính thông tin.

Đối với thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa trình tự, thời gian thực hiện của thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

TAGS