Đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật

VĂN HÀO |

Hệ thống phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ) được quan tâm đầu tư để đưa vào vận hành thử nghiệm và chính thức theo đúng lộ trình.

HỆ thống phần mềm điện tử dùng chung tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh có thể kết nối tất cả cơ quan, đơn vị với các phân hệ chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động, tính mở cao, tích hợp chữ ký số, có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ở hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân, hệ thống mạng sẽ trang bị máy tính cấu hình cao cho 100% cán bộ, công chức, 100% có mạng LAN, kết nối internet, mạng WAN tới trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Ki ốt tra cứu thông tin sẽ niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho việc tra cứu của người dân, tổ chức đến giao dịch. Trên màn hình hiển thị thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ, hồ sơ đúng hạn, quá hạn, thông tin số thứ tự đang giải quyết tại từng quầy và các thông tin khác. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát sẽ kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình giải quyết TTHC của trung tâm, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Hệ thống xếp hàng tự động gồm các trang thiết bị và phần mềm giúp công chức, tổ chức, cá nhân tự động hóa trình tự giao dịch với trung tâm.

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, tiến độ thực hiện, hoàn thiện hạ tầng đang được các đơn vị triển khai khẩn trương. Dự kiến đầu tháng 12 tới sẽ đưa phần mềm (do Sở Thông tin - truyền thông xây dựng) vào hoạt động thử nghiệm. Theo đó, hệ thống phần mềm điện tử quản lý và theo dõi hồ sơ, đảm bảo các yêu cầu chức năng về quản lý toàn bộ hoạt động của trung tâm; cung cấp công cụ chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp, chuyên môn cho cơ quan hành chính nhà nước; cho phép cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Ngoài ra cung cấp mở rộng các kênh giao tiếp đơn giản, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân như sử dụng internet, mạng điện thoại, sử dụng hệ thống tin nhắn (SMS) tra cứu thông tin và theo dõi tiến độ giải quyết TTHC… Phần mềm quản lý và theo dõi hồ sơ với các chức năng chính: tiếp nhận và trả kết quả; cập nhật thông tin, tiến trình và kết quả giải quyết hồ sơ; tra cứu thông tin hồ sơ, quy trình, biểu mẫu; thống kê, tổng hợp; quản lý thu phí, lệ phí; đánh giá xếp hạng cán bộ; kiểm soát tình hình giải quyết hồ sơ…

VĂN HÀO