Đông Giang sáp nhập thôn

THÁI BÌNH |

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, huyện Đông Giang đã và đang tích cực triển khai, tổ chức các cuộc họp dân để bàn và thống nhất phương án sáp nhập, đặt tên thôn mới. Để việc thực hiện thuận lợi, tạo sự đồng thuận trong đảng viên và nhân dân, cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cấp xã của Đông Giang trực tiếp tham gia các cuộc họp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng ở cơ sở về việc sáp nhập, đổi tên thôn. Sau khi đề án sắp xếp sáp nhập thôn của Đông Giang được phê duyệt, các cấp ủy đảng ở cơ sở xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành việc sáp nhập vào cuối tháng 3.2019.

Lãnh đạo xã Zà Hung, huyện Đông Giang họp với Ban nhân dân thôn, Ban dân chính lựa chọn nhân sự khi sáp nhập thôn.
Lãnh đạo xã Zà Hung, huyện Đông Giang họp với Ban nhân dân thôn, Ban dân chính lựa chọn nhân sự khi sáp nhập thôn.

Tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND xã Zà Hung với già làng, đảng viên và nhân dân thôn Xà Nghìn 1 về phương án sáp nhập thôn, lãnh đạo UBND xã đã thông tin về công tác lựa chọn nhân sự, lấy ý kiến đóng góp của bà con để việc sáp nhập phù hợp với phong tục tập quán, vị trí địa lý để cuộc sống người dân không bị xáo trộn, việc đi lại không gặp trở ngại; việc lấy tên thôn mới phù hợp với truyền thống, lịch sử địa phương. Nhận thức rõ được lợi ích của việc sắp xếp lại thôn, do vậy, đảng viên, người có uy tín ở thôn Xà Nghìn 1 có sự đồng thuận cao. Già làng Bh’nướch Mười, thôn Xà Nghìn 1 chia sẻ: “Qua cuộc họp thôn, người dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập. Chúng tôi sẽ lựa chọn cán bộ có năng lực, tâm huyết để đưa thôn mới ngày càng phát triển”.

Đối với xã Zà Hung, lãnh đạo UBND xã cũng đã rà soát nhân sự có đủ trình độ, đủ sức khỏe và tâm huyết với công việc. Từ 6 thôn trước đây, xã Zà Hung sau khi sáp nhập sẽ còn 3 thôn. Ông Bh’nướch Bíp, Chủ tịch UBND xã Zà Hung cho hay: “Nhân dân, cán bộ đảng viên hưởng ứng là cơ sở để chính quyền địa phương tổ chức thành công kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động tại thôn. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng ủy, HĐND, UBND tổ chức sáp nhập thôn vào cuối tháng 3 này. Địa phương cũng đã họp với từng thôn để chọn nhân sự, rút 5 chức danh còn 3 chức danh ở thôn đảm bảo đảm nhận khối lượng công việc, tâm huyết và có năng lực”.

Ông Lê Văn Trưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang cho biết thêm: “Các tổ chức đảng ở cơ sở hết sức quan tâm, ủng hộ chủ trương. Nhân dân các thôn đều ủng hộ, các xã cũng đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí nhân sự. Về việc công bố sáp nhập thôn, Huyện ủy đã có công văn yêu cầu tổ chức phù hợp với từng địa phương trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, làm sao đó giữ được tinh thần đoàn kết trong nhân dân”. Huyện Đông Giang trước đây có 95 thôn, sau khi sáp nhập sẽ còn 45 thôn. Huyện ủy Đông Giang cũng đã ban hành thông tri hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí để các thôn mới sau khi sáp nhập tổ chức lễ công bố và giao lưu sinh hoạt nhằm tạo thêm tình đoàn kết trong cộng đồng.

THÁI BÌNH