Động lực để cải cách

TRỊNH DŨNG (thực hiện) |

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, DDCI (bộ chỉ số đánh giá năng lực cơ quan công quyền) được kỳ vọng như một công cụ truyền lửa cải cách mạnh mẽ từ UBND tỉnh xuống cấp sở, ban, ngành, địa phương. Chỉ số này cũng là kênh thông tin đáng tin cậy để doanh nghiệp đóng góp ý kiến, tạo ra động lực cạnh tranh lành mạnh về chất lượng điều hành kinh tế giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.

Một trong những hội nghị khởi động, triển khai DDCI. Ảnh: T.D
Một trong những hội nghị khởi động, triển khai DDCI. Ảnh: T.D

Đẩy mạnh cải cách

- P.V: DDCI mang đến mục tiêu nào cho doanh nghiệp và cơ quan công quyền, thưa ông? Vì sao phải xây dựng bộ chỉ số này khi hiện tại có nhiều bộ chỉ số khác đánh giá năng lực điều hành của cơ quan công quyền?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI - 2018) được kỳ vọng như một công cụ “truyền lửa” cải cách mạnh mẽ từ tỉnh xuống cấp sở, ngành, địa phương. Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chuẩn mực đối với chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Đây cũng là cơ hội này để nhận diện, tự soi, tự sửa và khắc phục cho được những mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành và địa phương. Bộ chỉ số này không chỉ tạo ra động lực thi đua sôi nổi, cạnh tranh lành mạnh về chất lượng điều hành kinh tế mà còn là một kênh thông tin rất đáng tin cậy để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến cụ thể với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.

PCI do Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam thực hiện khảo sát, đánh giá. PAPI hay PAR INDEX… mang tính đánh giá cải cách hành chính trên diện rộng. Nhưng thực tế, vẫn còn không ít sở, ban, ngành, địa phương chưa thể nắm hết yêu cầu của những cuộc khảo sát này. Công cuộc tuyên truyền cải cách hành chính vẫn chưa thể lan tỏa đến các địa phương và cơ quan quản lý. DDCI - 2018 đánh giá về năng lực quản trị, điều hành của chính quyền và các sở, ban, ngành địa phương liên quan đến hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Đây là một chỉ số thiết thực thông qua sự đánh giá khách quan của doanh nghiệp và phục vụ cho chính doanh nghiệp. Việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh một cách đồng bộ ở cấp sở, ban, ngành và địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền tỉnh, huyện, góp phần cải thiện thứ hạng PCI của cả Quảng Nam.

Khách quan, thực chất

- P.V: Quảng Nam có kế hoạch công bố và vận dụng bộ chỉ số này như thế nào, thưa ông?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Khi Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số PCI 2018, Quảng Nam sẽ lồng ghép công bố bộ chỉ số DDCI, công khai thứ hạng, điểm số của các sở, ban, ngành, địa phương trong hội nghị đánh giá, phân tích chỉ số PCI 2018. Trên cơ sở đó, các cơ quan, địa phương sẽ đo lường, nhận diện rõ những điểm mạnh, yếu trong công tác quản lý, điều hành kinh tế. Cụ thể, sẽ tập trung nghiên cứu, làm rõ hơn nữa nguyên nhân đối với những chỉ số thành phần DDCI có điểm số thấp để từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện cụ thể, tham mưu đề xuất UBND có biện pháp chủ động hỗ trợ kịp thời.

Sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành sẽ tạo động lực cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ hơn. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thường xuyên tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên, công chức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đánh giá DDCI để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh sẽ yêu cầu các cơ quan, địa phương đưa nhiệm vụ cải thiện chỉ số DDCI là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm. Đây cũng là một trong những cơ sở đề xuất khen thưởng với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu cải thiện bộ chỉ số DDCI của từng cơ quan, địa phương.

- P.V: Liệu sự đánh giá này có xác thực về năng lực điều hành của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương hay không?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân: Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai đánh giá DDCI. UBND tỉnh không giao cho cơ quan nào thực hiện. Lý do vì có khi cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất đánh giá cũng thuộc đối tượng đánh giá nên sẽ không khách quan, nên UBND tỉnh đã chọn hợp đồng với đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng - một tổ chức không nằm trên địa bàn Quảng Nam, có năng lực tham mưu các vấn đề này cho một số tỉnh, thành sẽ đánh giá độc lập và khách quan hơn.

Tinh thần DDCI thực sự mạnh dạn trao quyền cho doanh nghiệp, tạo sự đồng bộ của các sở, ban, ngành địa phương thay đổi nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cải thiện và duy trì thứ hạng PCI thông qua lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp thực chất. Kế hoạch đã được triển khai trên diện rộng. DDCI sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục. Bộ chỉ số này sẽ góp phần rất lớn cho việc bổ trợ, nâng cao chỉ số PCI. Tất cả vướng mắc trong điều hành kinh tế các cơ quan, địa phương sẽ được nhận diện, khắc phục...

- P.V: Xin cảm ơn ông!

TRỊNH DŨNG (thực hiện)