Đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính vào tiêu chí thi đua

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 2.4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh (phiên họp thứ 2) để xét khen thưởng cho các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2013; đề nghị giới thiệu các điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh đến dự.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh tiếp tục cho ý kiến góp ý đối với việc bình xét thi đua - khen thưởng cho các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2013, danh sách đối tượng được đề nghị khen thưởng huân chương các loại và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung đối tượng đề nghị khen thưởng thuộc khối Tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp, xem xét lại đối tượng được đề nghị khen thưởng thuộc khối doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã thống nhất ý kiến góp ý đối với danh sách đối tượng được đề nghị bình xét khen thưởng tại cuộc họp; thống nhất đề xuất chia tách cụm, khối thi đua và bổ sung thành viên vào cụm, khối thi đua năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh một số góp ý liên quan đến công tác chấm thi đua - khen thưởng năm 2014 cần được tiếp thu, triển khai thực hiện tích cực trong các khối, ngành, đơn vị để việc bình xét thi đua được thực chất; bổ sung kết quả thực hiện cải cách hành chính vào tiêu chí thi đua.

Tại phiên họp, Hội đồng thi đua - khen thưởng đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng và lựa chọn 5 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến để báo cáo Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương.

NGUYÊN ĐOAN