Duy Xuyên: Hơn 85% số cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ đại học

THÀNH LINH |

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về tình hình quản lý biên chế sự nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, chấp hành pháp luật, công tác thanh tra kinh tế - xã hội và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.

Theo lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, địa phương hiện có 24 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND và 51 đơn vị sự nghiệp trường học. Trên cơ sở biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh giao, huyện đã thực hiện 35 biên chế sự nghiệp văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác, 1.465 biên chế sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, thời gian qua huyện cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đạt 3 chuẩn chiếm 81,35%, hơn 85% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đầu năm 2015 đến nay đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong khâu quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Được biết, gần 10 tháng qua huyện Duy Xuyên tiếp nhận 269 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả phân loại giải quyết theo thẩm quyền đạt tỷ lệ 71%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đề xuất tỉnh sớm bố trí trạm cân lưu động trên tuyến ĐT610, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba Nam Phước. Đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Cửa Đại, nhất là đoạn giao nhau với tuyến ĐH6…

THÀNH LINH