Duy Xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Theo đó, UBND huyện Duy Xuyên yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả hội nghị và tiếp khách buổi trưa); tuyệt đối không chơi trò chơi điện tử tại cơ quan, đơn vị; không tham gia, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; không được đùn đẩy công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương lên huyện. Chấp hành nghiêm quy định chế độ hội họp trong các cơ quan hành chính Nhà nước…

HOÀNG THƠ