Gần 2 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

PHÚC LÂM |

Hôm qua 4.5, UBND tỉnh quyết định cấp gần 2 tỷ đồng trích từ nguồn đào tạo lại cán bộ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015 cho các địa phương, đơn vị để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và chi trả các chế độ trợ cấp đi học theo quy định.

Trong đó, bổ sung gần 679 triệu đồng cho các địa phương, đơn vị chi trợ cấp cán bộ, công chức đi học theo quyết định của UBND tỉnh (18 địa phương thuộc khối huyện được cấp hơn 403 triệu đồng; 6 đơn vị khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh hơn 148 triệu đồng; 27 đơn vị khối cơ quan nhà nước hơn 126 triệu đồng); còn lại bổ sung  kinh phí cho các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể để tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2015.

PHÚC LÂM