Gần 7,9 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

BẢO NGUYÊN |

Từ nguồn đào tạo lại cán bộ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013, UBND tỉnh đã cấp gần 7,9 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (đợt 1). Trong đó, hỗ trợ đi học sau đại học cho 47 người, mở 75 lớp bồi dưỡng cho 6.280 người. Ngoài ra, còn hỗ trợ hơn 55 triệu đồng cho 40 người học đại học, trung cấp và học các lớp bồi dưỡng khác.

Trước đó, ngày 6.3, UBND tỉnh đã có kế hoạch mở 141 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... cho cán bộ công chức khối Đảng và khối Nhà nước trong năm 2013.

BẢO NGUYÊN