Gia tăng lượng hồ sơ qua trung tâm hành chính công

T.D |

Hai tuần qua, số lượng hồ sơ được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã gia tăng đáng kể với 1.817/1.916 hồ sơ được giải quyết. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.783 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 205 hồ sơ (các sở: Công Thương 79 hồ sơ, Giao thông vận tải 74, Kế hoạch và đầu tư 28, Tài nguyên và môi trường 19). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 98%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (816 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (213 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (115 hồ sơ), Sở Tư pháp (288 hồ sơ), Sở KH&ĐT (93 hồ sơ), Sở Công Thương (223 hồ sơ). Thống kê sơ bộ, từ ngày 2.1.2018 đến nay, trung tâm này đã tiếp nhận hơn 70.536 hồ sơ và đã giải quyết hơn 66.410 hồ sơ. Số kinh phí thu được hơn gần 11 tỷ đồng.

T.D