Gia tăng tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính

TÙY PHONG |

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, từ ngày 9.1 đến 18.5 đã có 15.084 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Số lượng hồ sơ được giải quyết, chuyển cho bộ phận trả kết quả tập trung tại trung tâm là 13.290 hồ sơ. Tổng lệ phí thu được đến hết ngày 18.5 khoảng hơn 1,8 tỷ đồng. Số phí này đã chuyển về các đơn vị hơn 1,1 tỷ đồng trong quý I.2017 và hơn 498,9 triệu đồng trong tháng 4.2017. Hiện có 748 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 19 sở, ban, ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Quảng Nam được giải quyết tại trung tâm (số 159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ).

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, số lượng giao dịch thủ tục hành chính của 22 sở, ngành, đơn vị liên tục gia tăng. Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhiều nhất thuộc về Công an tỉnh (6.311 hồ sơ), Sở Giao thông  vận tải (1.362/2.373 hồ sơ tiếp nhận đã được giải quyết), Sở Kế hoạch và đầu tư (1.198/1.395), Sở Tư pháp (1.025/1.763), Sở Y tế (499/647)... Ít nhất (ngoài Cục Thuế và Sở Tài chính chưa phát sinh thủ tục hành chính nào tại trung tâm), thuộc về Bảo hiểm Xã hội (5/10), Sở Ngoại vụ (4/5), Sở Khoa học và công nghệ (7/8)...

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho rằng trung tâm chỉ là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả và trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc các sở, ngành, nhưng hiện tại sự vận hành của trung tâm trên cơ sở phối hợp, hợp tác từ nhiều phía đã phần nào thông suốt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hài lòng của người dân đến giao dịch. Mô hình thống nhất một cửa, một đầu mối, đã góp phần thực hiện mục tiêu cắt giảm 30% thời gian, thủ tục hành chính trên nguyên tắc “công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ” tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được thuận tiện và dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính tại Quảng Nam. Trung tâm hướng đến đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính với thời gian thành lập doanh nghiệp 2 ngày, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 ngày, giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trong 35 ngày, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 30 ngày, giải quyết thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1 ngày, thông quan hàng hóa qua biên giới giảm xuống dưới 8 ngày đối với hàng xuất khẩu; đối với hàng nhập khẩu xuống dưới 10 ngày...

TÙY PHONG