Giải thể Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ ngày 1.7, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã giải thể theo quyết định của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cho biết, việc giải thể là do chuyển chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh về Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Bắc Trà My để sắp xếp các tổ chức hành chính trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam theo quy định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Được biết, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh được UBND tỉnh quyết định thành lập ngày 28.11.2013.

CHÂU NỮ