Giảm 36 đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế

CHÂU NỮ |

(QNO) - Sau khi kiện toàn hệ thống tổ chức, ngành y tế Quảng Nam sẽ giảm được 36 đơn vị, 4 công chức (trong tổng số 7 biên chế công chức sẽ giảm theo đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế đến năm 2021) và 93 biên chế sự nghiệp (trong tổng số 590 biên chế sự nghiệp sẽ giảm theo đề án tinh giản biên chế đến năm 2021).

Theo đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3427/QĐ-UBND, sau khi sắp xếp, kiện toàn, đơn vị hành chính trực thuộc Sở Y tế giảm còn 5 phòng chuyên môn và 2 chi cục.

Đối với khối sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 15 đơn vị, giảm được 4 đơn vị và 18 biên chế, đạt 10,3%.

Ở tuyến huyện, sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 18 đơn vị, giảm được 18 đơn vị và 40 biên chế. Phòng khám đa khoa khu vực và tuyến xã sau khi sắp xếp, kiện toàn sẽ có 236 trạm y tế và 8 phòng khám đa khoa khu vực; giảm 12 đơn vị đầu mối và 34 biên chế.

Riêng đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số sẽ giảm từ 4.361 người xuống còn khoảng 3.000 người.

Cụ thể, tháng 12.2018, Sở Y tế sẽ hoàn thành giải thể Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân - bảo hiểm y tế và giao chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Nghiệp vụ dược thuộc sở thực hiện; sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng sở thành Phòng Tổ chức - hành chính thuộc sở.

Ở tuyến tỉnh sẽ sáp nhập 5 trung tâm thực hiện chức năng dự phòng: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - bướu cổ, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2019.

Đồng thời sáp nhập bộ phận kiểm nghiệm thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh vào Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; nâng cấp Trung tâm Da liễu Quảng Nam hiện nay lên thành Bệnh viện Da liễu; thành lập Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Ở tuyến huyện, sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

Ở tuyến xã, xây dựng và phát triển trạm y tế xã, phường, thị trấn hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Mỗi tổ dân phố có 1 nhân viên; mỗi thôn, bản có 2 nhân viên thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên dân số - gia đình - trẻ em và y tế thôn bản.

CHÂU NỮ