Giảm dần số hồ sơ trễ hạn

TÙY PHONG |

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, tính từ ngày 21 đến 27.7, trung tâm đã giải quyết 879/965 hồ sơ được tiếp nhận và giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Chỉ có 3 hồ sơ trễ hạn có lý do, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 99,7% và chỉ còn 1 đơn vị là Sở Tài chính chưa phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm này. Tổng thu phí, lệ phí giao dịch tại trung tâm trong tuần đạt hơn 209,5 triệu đồng. Như vậy, trong tháng 7.2017 (từ ngày 26.6 đến 25.7.2017), trung tâm đã tiếp nhận 5.061 hồ sơ và đã giải quyết 4.086 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 4.046 hồ sơ (chiếm 99% tổng hồ sơ đã giải quyết) và trễ hạn 40 hồ sơ (chiếm 1% tổng hồ sơ đã giải quyết).

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết, tính từ ngày hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 24.885 hồ sơ và giải quyết 23.203 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 22.402 hồ sơ (97%) và trễ hạn 801 hồ sơ (3%). Các cơ quan có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100% là Ban Quản lý các khu công nghiệp (hiện nay Sở Thông tin và truyền thông cập nhật tổng hợp vào số liệu Sở Công Thương), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Bảo hiểm Xã hội, Công an tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư. Trung tâm đang tiến hành niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính đợt 2 theo Quyết định 1925/QĐ-UBND ngày 30.5.2017 để người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin. Sở Thông tin và truyền thông đã hoàn thiện cấu hình quy trình xử lý thủ tục hành chính bổ sung giai đoạn 2. Trung tâm đã cử người giao nhận hồ sơ từ trung tâm đến các đơn vị và nhận kết quả từ các đơn vị về trung tâm với tần suất 4 lần/ngày. Mục đích là dành thời gian cho công tác chuyên môn của các cán bộ biệt phái tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trung tâm này. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trung tâm đã tiến hành điểm danh vân tay đối với cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm kể từ ngày 1.7.2017, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm này bằng phiếu góp ý, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay đã yêu cầu, đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện một số thủ tục còn lại về quy trình để cấu hình vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm và các sở, ngành khi có cán bộ vắng, nghỉ phép phải gửi giấy xin phép (trong đó có thời gian và cán bộ thay thế) cho trung tâm để theo dõi.

TÙY PHONG