Giảm thủ tục cấp thẻ doanh nhân APEC

VĂN HÀO |

Từ tháng 1.2016, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh muốn được xét, cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC), chỉ cần nộp 2 bộ hồ sơ thay vì 7 bộ như trước đây.

Đơn giản thủ tục

Cuối năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 5.12.2008) quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân tại tỉnh Quảng Nam đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Quyết định có hiệu lực từ tháng 1.2016. Trước đó, Sở Ngoại vụ đã có tờ trình tham mưu UBND tỉnh nhằm hạn chế những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh đến các nước thành viên APEC. Sở Ngoại vụ cũng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Ông Bùi Quang Phong - chuyên viên Phòng Lễ tân lãnh sự và thông tin đối ngoại Sở Ngoại vụ cho biết, trước đây doanh nghiệp muốn được cấp thẻ ABTC phải chuẩn bị sẵn 7 bộ hồ sơ để chuyển đến 7 cơ quan xem xét, lưu trữ gồm: Công an tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tại địa phương, Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh. Theo quyết định mới này, doanh nghiệp chỉ cần 2 bộ hồ sơ; trong đó một bộ lưu ở Sở Ngoại vụ (đơn vị tiếp nhận) và một bộ Sở Ngoại vụ chuyển cho UBND tỉnh để ra quyết định cho phép sử dụng thẻ. “Đầu năm 2016 đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 3 trường hợp nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp phép thẻ ABTC. Doanh nghiệp có thể đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc chuyển qua đường bưu điện, với điều kiện doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh tại Quảng Nam” - ông Phong nói.


Theo ông Phong, đối với doanh nhân có hộ khẩu ngoài Quảng Nam, thời gian nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ đến khi UBND tỉnh ra quyết định cho phép cho sử dụng thẻ ABTC trong vòng 27 ngày; còn đối với doanh nhân có hộ khẩu tại Quảng Nam, trong vòng 15 ngày và không tốn phí ở công đoạn này. Sau khi đảm bảo thủ tục, pháp lý, doanh nhân được Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại Đà Nẵng cấp thẻ đi lại.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Theo Sở Ngoại vụ, trong năm 2015, đơn vị tiếp nhận hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC cho gần 30 trường hợp. Qua đó tạo điều kiện cho doanh nhân đến 21 nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để mở rộng, tiếp cận thị trường kinh doanh. Từ năm 2016, sự tối giản về hồ sơ, thủ tục hành chính giúp các doanh nghiệp giảm được sự phiền hà không cần thiết, nhu cầu xin cấp thẻ sẽ tăng lên. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình, quy định.

Công ty TNHH Thương mại du lịch Minh Long (phường Minh An, TP.Hội An) là một trong số doanh nghiệp đầu tiên được hưởng lợi từ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Bà Lê Thị Xinh - nhân viên Công ty TNHH Thương mại du lịch Minh Long cho biết, việc giảm từ 7 bộ hồ sơ xuống còn 2 bộ giúp doanh nghiệp tiết giảm nhiều thủ tục, công sức. “Tôi vừa đến Sở Ngoại vụ nộp trực tiếp hồ sơ để xin được cấp thẻ ABTC cho lãnh đạo công ty nhằm hướng việc kinh doanh đến các thị trường Úc, Mỹ, Anh, Hồng Kông… Thủ tục không còn rườm rà, giải quyết nhanh chóng nên tôi rất hài lòng” - bà Xinh cho hay.

Bà Phan Thị Kiều Trang - Phó Trưởng phòng phụ trách Lễ tân lãnh sự và thông tin đối ngoại Sở Ngoại vụ cho biết, theo quy định cũ trước đây, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ ABTC tồn tại những bất cập, rườm rà nên phòng chủ động tham mưu cấp trên có quyết định hạn chế thủ tục không cần thiết. “Quyết định mới này tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài khu vực lãnh thổ. Để quản lý chặt chẽ hơn việc doanh nhân sử dụng thẻ ABTC, chúng tôi yêu cầu định kỳ 6 tháng doanh nghiệp báo cáo việc sử dụng thẻ” - bà Trang nói. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ nhìn nhận: “Việc tham mưu cho UBND tỉnh giảm thủ tục về trình tự hồ sơ, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC là sự nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ. Thẻ có thời hạn sử dụng 5 năm và cá nhân có thể làm lại khi hết hạn”.

VĂN HÀO