Góp ý kế hoạch thi tuyển viên chức y tế năm 2017

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 9.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để nghe báo cáo kế hoạch thi tuyển viên chức y tế năm 2017.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế cho biết, mục đích thi tuyển nhằm tuyển dụng viên chức y tế hạng IV, hạng III các chuyên ngành đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu theo vị trí việc làm; đảm bảo tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 là 713 người. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện nội dung và hình thức thi theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; cụ thể thi kiến thức chung, thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thi ngoại ngữ và tin học văn phòng.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp góp ý kế hoạch thi tuyển viên chức y tế năm 2017 về điều kiện người tham gia thi tuyển, nhu cầu cần tuyển,… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu của từng đơn vị; việc thi tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

NGUYỄN DƯƠNG