Hải quan Quảng Nam dẫn đầu ICT Index 2018

T.P |

Theo công bố báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính năm 2018 (ICT Index 2018) của Cục Tin học và thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Hải quan Quảng Nam từ vị thứ 12 (năm 2016) và thứ 3 (năm 2017) đã bứt phá lên vị trí thứ nhất của nhóm các cục hải quan của 63 tỉnh, thành cả nước. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam không thể đứng vào nhóm 10 các sở tài chính, kho bạc nhà nước địa phương, nhưng Cục Thuế chỉ đứng thứ hạng 15 (năm 2016) và 11 (năm 2017) đã lọt vào tốp 10 cục thuế của 63 tỉnh, thành có thứ hạng cao nhất ICT Index 2018 với vị thứ 9.

Năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp Cục Tin học và thống kê tài chính thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính. Các nội dung, chỉ tiêu tính của ICT Index ngành tài chính 2018 gồm 3 chỉ số thành phần chính là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến).

T.P