Hải quan Quảng Nam sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Hướng đến chất lượng công việc

NHẬT PHONG |

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoàn thiện khung năng lực chung của từng vị trí việc làm là “mệnh lệnh” để Hải quan Quảng Nam tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính hướng chất lượng ngày càng hiệu quả.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan. Ảnh: NHẬT PHONG
Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan. Ảnh: NHẬT PHONG

Gác cửa giao thương

Cảnh doanh nghiệp tấp nập vào ra, chầu chực làm thủ tục hải quan đã vắng dần từ nhiều năm nay. Tiếng lốc cốc phát ra từ bàn phím máy tính của nhân viên hải quan là âm thanh dễ nhận thấy nhất tại các chi cục hải quan. Khoảng  vài  phút sau, các thủ tục cần thiết cho tờ khai báo hàng hóa qua mạng đã thực hiện xong. Doanh nghiệp có thể biết ngay thủ tục đã hoàn tất hay chưa khi kiểm tra thư điện tử trên máy tính hoặc điện thoại. Cục Hải quan Quảng Nam cho hay, năm 2017 cơ quan này đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 405 doanh nghiệp, thông quan hàng hóa cho 56.037 tờ khai (15.447 tờ khai xuất khẩu và 40.590 tờ khai nhập khẩu); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2.354 triệu USD (kim ngạch xuất khẩu hơn 750,5 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu hơn 1.603 triệu USD). Ngoài ra, cơ quan này cũng đã giải quyết thủ tục xuất - nhập cảnh cho 194 lượt tàu biển và 3.335 lượt phương tiện vận tải đường bộ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 5.279 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, Hải quan Quảng Nam đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 282 doanh nghiệp, thông quan hàng hóa cho 18.886 tờ khai và thu nộp ngân sách nhà nước 1.898 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán giao.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử theo hướng tăng cường phương thức điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử lý, hướng đến thủ tục hải quan được thực hiện “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” đã giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm thêm nhiều chi phí, thời gian. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lê Thành Khang cho hay, đơn vị đã hoàn tất mục tiêu giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu còn dưới 8 ngày và thời gian nhập khẩu còn dưới 10 ngày. Sự cắt giảm này đã vượt 2 ngày so với thời hạn mà UBND tỉnh đặt ra. Không chỉ vậy, 100% số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Quảng Nam đã được thực hiện bằng phương thức điện tử, đảm bảo thời gian yêu cầu. Với việc mở rộng số lượng ngân hàng thương mại tham gia kết nối, dịch vụ ngân hàng ngày càng hoàn thiện, cập nhật thông tin ngày càng chính xác, kịp thời và đường truyền đảm bảo, sự phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm của các bên…, thông tin nộp thuế của doanh nghiệp được chuyển đến cơ quan hải quan luôn đảm bảo trong vòng 1 phút. Những điều này thực sự góp phần tạo thuận lợi thông quan hàng hóa nhanh chóng.
Tinh gọn bộ máy

Theo quyết định ngày 19.4.2018 của Tổng cục Hải quan, cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và chi cục kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan Quảng Nam đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, 4 đội thuộc chi cục giờ chỉ còn một đội thuộc chi cục - Đội nghiệp vụ cảng Chu Lai. Hiện Cục Hải quan Quảng Nam có gần 90 cán bộ công chức (kể cả hợp đồng) với 7 đơn vị thuộc và trực thuộc, gồm: 2 chi cục hải quan cửa khẩu (1 đường bộ và 1 đường biển), chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, đội kiểm soát hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và 2 phòng tham mưu (văn phòng và phòng nghiệp vụ). Các đơn vị này thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa xuất - nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh, quá cảnh, hành lý hành khách xuất - nhập cảnh; quản lý về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu; đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới.

Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan đã làm lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp. Cải cách hành chính là một trong những cam kết của hải quan. Tuy nhiên, không phải lúc nào cam kết này cũng nhận sự hài lòng từ doanh nghiệp. Hiện Hải quan Quảng Nam đang đánh giá năng lực công chức thừa hành, quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm nhằm đáp ứng đòi hỏi xã hội. Cơ quan này sẽ dựa trên cơ sở công việc, nhiệm vụ để bố trí con người chứ không phải từ con người để bố trí công việc. Theo đó, thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn một số đội (tổ) tại một số đơn vị, bảo đảm cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp đặc thù từng đơn vị và yêu cầu cải cách hành chính, theo mô hình quản lý tập trung. Sự sắp xếp, tinh giảm bộ máy này đều dựa trên những yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, tờ khai và lượng người xuất - nhập cảnh để thể hiện rõ nhất lượng công việc. Ông Lê Thành Khang nói, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả là một trong các nội dung của kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan. Đó cũng là yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính (Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30.3.2018). Sự sắp xếp này không những không ảnh hưởng mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công việc. Bộ máy càng tinh gọn đòi hỏi càng phải xác định chính xác yêu cầu công tác, vị trí việc làm cụ thể để bố trí phù hợp năng lực cán bộ công chức. Điều này cũng là cơ sở để cán bộ công chức nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng tính chuyên nghiệp, tiếp cận và sử dụng thành thạo trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

NHẬT PHONG